ProRozwojowo!

„Rozwój to proces wzrastania ponad własne schematy i ograniczenia.”

ProRozwojowo to miejsce wspomagające rozwój człowieka od najmłodszych lat po dorosłość. Głównym podejściem terapeutycznym jest nurt systemowy, którego podstawowym założeniem jest rozumienie rodziny nie jako prostej sumy jej elementów, ale jako systemu, który tworzą jego członkowie oraz ich wzajemne relacje. Z tego też względu oferta Pracowni skierowania jest do dzieci, młodzieży ale także osób dorosłych, ponieważ w procesie terapeutycznym każdy jest tak samo ważny. A do prawidłowego i komfortowego rozwoju potrzebny jest stabilny i dobrze działający system.

Podejście systemowe również bardzo dobrze sprawdza się w biznesie, w stosunkowo krótkim czasie można osiągnąć wgląd w powiązania systemowe, w ich niekorzystny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jak również znaleźć optymalne rozwiązanie. W poszukiwaniu korzystnej alternatywy nie jest konieczna praca z całym zespołem organizacji, co zmniejsza koszty przedsiębiorstwa związane z działaniami szkoleniowymi i treningowymi. Pracując z przedsiębiorcą, osobą zarządzającą, kierownikiem, można zrezygnować z udziału całej załogi w procesie rozwiązywania konkretnych trudności organizacyjnych (Szewczyk A., 2002).

Pracowni Terapeutycznej oferujemy m.in. zajęcia wspomagające rozwój dziecka, a przede wszystkim pomagające zrozumieć zachowania, uczucia i emocje. Poprzez innowacyjne zadania pracujemy nad rozwojem kreatywności, eliminacją lęków i złych nawyków. Jeśli pragniesz lepiej poznać i zrozumieć swoje dziecko zapraszamy na konsultacje. Zajmujemy się pracą z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. Jeśli Twoje dziecko jest dla Ciebie wyzwaniem, zapraszamy na konsultację, gdzie otrzymasz porady jak sobie z nim radzić. Celem jest udzielenie kompleksowego wsparcia dla dziecka i jego rodziny. Oferta jest oparta o nowe metody i formy pracy również z wykorzystaniem elementów terapii poznawczo-behawioralnej, aby móc jak najlepiej dostosować sposób pomocy do indywidualnych potrzeb dziecka.

Terapia rozpoczyna się od konsultacji z rodzicami/opiekunami, podczas której analizowane są problemy dziecka. Spotkania te służą zebraniu jak największej ilości informacji na temat dziecka, aby móc jak najlepiej dopasować metodę pracy do potrzeb dziecka. Po konsultacjach z rodzicami odbywają się spotkania z dzieckiem.

Pracownia ProRozwojowo to także miejsce inspiracji, motywacji i pracy nad własnym rozwojem. W ofercie Pracowni będą także warsztaty i szkolenia rozwojowe skierowane dla kobiet. Siła kobiecości w dużej mierze zależy od poczucia własnej wartości, z tego też względu cykl szkoleń będzie poświęcony pracy i wzmacnianiu poczucia własnej wartości, szukaniu własnych zasobów, mocnych stron, budowania samoświadomości – dzięki czemu każda kobieta będzie silniejsza zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. W ofercie będą także szkolenia z emocji, jak je rozpoznawać u siebie i innych, jak sobie z nimi radzić, po co nam emocje i jak je dobrze wykorzystać.

Pracownia ProRozwojowo dla Rodziców to miejsce, w którym podczas warsztatów grupowych rodzice otrzymają worek z narzędziami do pracy ze swoimi pociechami. Zapoznamy rodziców ze skutecznymi metodami pracy nad trudnymi zachowaniami, z radzeniem sobie z emocjami swoimi i dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.