ProRozwojowo!

„Rozwój to proces wzrastania ponad własne schematy i ograniczenia.” ProRozwojowo to miejsce wspomagające rozwój człowieka od najmłodszych lat po dorosłość. Głównym podejściem terapeutycznym jest nurt systemowy, którego podstawowym założeniem jest rozumienie rodziny nie jako prostej sumy jej elementów, ale jako systemu, który tworzą jego członkowie oraz ich wzajemne relacje. Z tego też względu oferta Pracowni skierowania jest do dzieci, młodzieży ale także osób dorosłych, ponieważ w procesie terapeutycznym każdy jest tak samo ważny. A do prawidłowego i komfortowego rozwoju potrzebny jest stabilny i dobrze działający system. Podejście systemowe również bardzo dobrze sprawdza się w biznesie, w stosunkowo krótkim czasie można osiągnąć wgląd w powiązania systemowe, w ich niekorzystny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, jak również znaleźć optymalne rozwiązanie. W poszukiwaniu korzystnej alternatywy nie jest konieczna praca z całym zespołem organizacji, co zmniejsza koszty przedsiębiorstwa związane z działaniami szkoleniowymi i treningowymi. Pracując z przedsiębiorcą, osobą zarządzającą, kierownikiem, można zrezygnować z udziału całej załogi w procesie rozwiązywania konkretnych trudności organizacyjnych (Szewczyk A., 2002). W Pracowni Terapeutycznej oferujemy m.in. zajęcia wspomagające rozwój dziecka, a przede wszystkim pomagające zrozumieć zachowania, uczucia i emocje. Poprzez innowacyjne zadania pracujemy nad rozwojem kreatywności, eliminacją lęków i złych nawyków. Jeśli pragniesz lepiej poznać i zrozumieć swoje dziecko zapraszamy na konsultacje. Zajmujemy się pracą z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. Jeśli Twoje dziecko …